Roberta » Specials » Leren studeren

Hoe te studeren voor betere studieresultaten? Studietips:

Hoe te studeren voor betere studieresultaten? Studietips: Hoe leer je te studeren? Hoe krijg je alle bestudeerde stof en kennis goed opgeslagen in het permanente geheugen van de student? Welke studiemethode moet je volgen voor betere studieresultaten? Welke tips moet je gebruiken om te stampen en uit het hoofd te leren? Hoe onthoud je al die kennis? Hoe besteed je de laatste weken voor een tentamen optimaal? Wat te doen met concentratie problemen? Wat te doen met motivatie problemen? Wat te doen met tentamenvrees?

Doelgericht studeren: studeeractiviteit 1: voorbereiden op de leerstof

Wat is de beste studiemethode om te studeren voor studenten? Op welke wijze en manier studeert de student doelgericht? Wat zijn de beste studieactiviteiten waardoor de mentale processen en het geheugen van de student worden versterkt en dus betere studieresultaten haalt? Een overzicht van de eerste studieactiviteit van het rijtje doelgericht studeren: Doelgericht studeren, studeeractiviteit 1: voorbereiden op de leerstof.

Doelgericht studeren, studeeractiviteit 2: bestuderen van de leerstof

De beste studiemethode voor betere studieresultaten en een beter geheugen, is het volgen van vier bepaalde studieactiviteiten. Na de eerste studieactiviteit, voorbereiden op de leerstof, hier nu de tweede studeeractiviteit: Bestuderen van de leerstof. Hoe moet de student alle studie informatie van de leerstof bewerken? Wat is het voordeel van het opzoeken van de kerngedachte in een tekst? Een overzicht van deel 2 van het doelgericht studeren: Doelgericht studeren, studeeractiviteit 2: bestuderen van de leerstof.

Doelgericht studeren: studeeractiviteit 3: toetsen van de leerstof

Doelgericht studeren met als resultaat betere studieresultaten wil iedere student wel! Door het volgen van vier bepaalde studieactiviteiten, kan iedere student behalve betere studieresultaten ook tijdwinst boeken. Na het eerdere studeeractiviteit voorbereiden en bestuderen, hier nu deel 3: toetsen van de leerstof. Hier enkele stamptips en tips hoe studenten het beste uit hun hoofd kunnen leren: Doelgericht studeren, studeeractiviteit 3: toetsen van de leerstof.

Doelgericht studeren: studeeractiviteit 4: herhalen van de leerstof

Hoe onthoudt de student alle opgedane kennis tijdens zijn studie? Hoe onthoudt de student de bestudeerde module? Wanneer begint de student het bestudeerde te vergeten en wanneer moet de student alle opgedane kennis herhalen zodat de feitenkennis goed opgeslagen zit in het permanente geheugen? In deze studeeractiviteit "herhalen van de leerstof" zet de student de puntjes op de "i" van de bestudeerde leerstof. Doelgericht studeren, studeeractiviteit 4: herhalen van de leerstof.

Studeren: concentratieproblemen

Problemen met de concentratie tijdens de studie is hinderlijk! Enkele tips, oplossingen en aanwijzingen voor iedere student om de problemen met de concentratie te overwinnen en te verbeteren. Door het opvolgen van concentratie tips kan de student zich beter concentreren op zijn studie. Een overzicht van enkele raadgevingen en concentratie tips tijdens het studeren: Studeren: concentratie moeilijkheden.

Studeren, kennis onthouden, hoe?

Hoe kan de student zijn bestudeerde leerstof beter onthouden tijdens de studie? Enkele aanwijzingen voor de student voor het ontwikkelen van een betere geheugen tijdens het studeren. Hierdoor zal het geleerde in het permanente geheugen blijven zitten van de student. Met enkele praktische studietips: Studeren, onthouden van kennis, hoe?.

Motivatie, leren studeren

Hoe groter de motivatie is tijdens het volgens van een studie, hoe groter de kans op slagen. Studeren gaat altijd met vallen en opstaan. Hoe kunnen we ons beter motiveren? Welke momenten zijn geschikt om te leren en welke ongeschikt om te studeren? Wat motiveert je nu echt? En wat niet? Een overzicht waar iedere student mee worstelt: motivatie problemen. Motivatie, leren studeren.

Studeren: tentamenspanning, vrees en angst

Tentamen doen! Verwacht je dat je erg gespannen zal zijn tijdens het tentamen of examen, heb je wellicht iets aan de volgende adviezen, hoe je als student om moet gaan met tentamenspanningen en tentamenvrees. Negatieve piekergedachten over het tentamen kunnen de studieresultaten negatief beinvloeden, hoe kan de student deze piekergedachten corrigeren? Heeft iedere student last van tentamenspanningen of ben jij de enige? Een overzicht: Tentamenspanning, vrees en angst.

Studeren, voorbereiden op het tentamen

Een aantal weken voor het tentamen moet de student zich gaan voorbereiden. Beheerst de student de stof voldoende? Of moet de student zijn kennis, inzicht en vaardigheden bijsturen? Hoe gebruik je als student de laatste weken voor het tentamen optimaal? Is het zinvol om de laatste avond voor het tentamen nog heel hard te gaan studeren? Wat moet de student gaan doen als hij de stof niet voldoende beheerst? Een overzicht: Studeren: voorbereiden op het tentamen.

Studeren op volwassen leeftijd

Wat zijn de voordelen van de volwassen student die aan een studie begint? Zijn er beperkingen in het intellectuele vermogen van de mens naarmate wij ouder worden? Is het mogelijk om een studie te combineren met werk, sociale contacten, familie en een gezin? Hoeveel uren per week zou minimaal besteed moeten worden aan de studie om bevredigende resultaten te behalen? Hoe ziet een doelgerichte studieaanpak van de volwassen student er uit? Een overzicht: Studeren op volwassen leeftijd.
Doelgericht studeren: bestuderen van de leerstof

Doelgericht studeren: bestuderen van de leerstof

Hoe kan de student het beste zijn leerstof bestuderen? Welke tips zijn er om beter de tekst te bestuderen? Is het verstandig om de kern van de tekst op te zoeken? Is het goed om actief de tekst te bes…
Doelgericht studeren: herhalen van de leerstof

Doelgericht studeren: herhalen van de leerstof

Hoe kan je betere examen resultaten halen? Hoe kan je betere tentamen resultaten behalen? Hoe kan je betere studie resultaten behalen? Hoe studeer je beter? Hoe onthoud je kennis? Wat is een goede stu…
Doelgericht studeren: toetsen van de leerstof

Doelgericht studeren: toetsen van de leerstof

Doelgericht studeren met als resultaat betere studieresultaten wil iedere student wel! Door het volgen van vier bepaalde studieactiviteiten, kan iedere student behalve betere studieresultaten ook tijd…
Doelgericht studeren: voorbereiden

Doelgericht studeren: voorbereiden

Examen? Tentamen? Studeren? Welke manier van studeren verbetert de studie resultaten? Welke manier van studeren verbetert je examen resultaten? Wat is de beste studiemethode om te studeren voor studen…
Motivatie, leren studeren

Motivatie, leren studeren

Hoe groter de motivatie is tijdens het volgens van een studie, hoe groter de kans op slagen. Studeren gaat altijd met vallen en opstaan. Hoe kunnen we ons beter motiveren? Welke momenten zijn geschikt…
Studeren op volwassen leeftijd

Studeren op volwassen leeftijd

Wat zijn de voordelen van de volwassen student die aan een studie begint? Zijn er beperkingen in het intellectuele vermogen van de mens naarmate wij ouder worden? Is het mogelijk om een studie te comb…
Studeren: concentratie moeilijkheden

Studeren: concentratie moeilijkheden

Concentratie problemen tijdens het studeren? Problemen met de concentratie tijdens de studie is hinderlijk! Hoe ontstaan concentratie problemen? Hoe ontstaan moeilijkheden met de concentratie tijdens…
Studeren: omgaan met tentamen spanning, examenvrees en angst

Studeren: omgaan met tentamen spanning, examenvrees en angst

Tentamen doen! Verwacht je dat je erg gespannen zal zijn tijdens het tentamen of examen, heb je wellicht iets aan de volgende adviezen, hoe je als student om moet gaan met tentamenspanningen en tentam…
Studeren: onthouden van kennis, hoe?

Studeren: onthouden van kennis, hoe?

Hoe kan de student zijn bestudeerde leerstof beter onthouden tijdens de studie? Enkele aanwijzingen voor de student voor het ontwikkelen van een betere geheugen tijdens het studeren. Hierdoor zal het…
Studeren: voorbereiden op het tentamen

Studeren: voorbereiden op het tentamen

Een aantal weken voor het tentamen moet de student zich gaan voorbereiden. Beheerst de student de stof voldoende? Of moet de student zijn kennis, inzicht en vaardigheden bijsturen? Hoe gebruik je als…
Gepubliceerd door Roberta op 13-07-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.