Roberta » Specials » Ontstaan der nederlanden

Gouden Eeuw Antwerpen, Habsburger Karel V, Spanje versus NL

Bourgondische hertogen stonden onbedoeld aan de wieg van het onstaan der Nederlanden. De kaart van "Nederland" en "Belgie" was een enorme lappendeken van prinsdommen en graafschappen. Vroeg in zijn onstaan hadden de Nederlanden relaties met vele Europese vorstenhuizen. Habsburger Karel V een geboren en getogen Nederlander zat liever in het grote Katholieke Spanje dan zich bezig te houden met de jonge staat Nederland. Zijn afwezigheid was een open deur voor de ideeen van Martin Luther binnen NL.

Historiografie en geschiedschrijving, wat is het?

Veel gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden hebben geen sporen nagelaten, van andere gebeurtenissen is slechts heel weinig bekend. Er zijn ook gebeurtenissen in het verleden die wel hun sporen hebben nagelaten, maar alsnog verloren zijn gegaan. Beschikken we echter nog wel over sporen van gebeurtenissen in het verleden, hoe moeten we dat dan verwerken tot een duidelijk verhaal? Historiografie en geschiedschrijving: een overzicht in het volgende artikel: Historiografie en geschiedschrijving, wat is het?.

Ontstaan der Nederlanden: Bourgondische hertogen

De Bourgondische hertogen stonden onbedoeld aan de wieg van het ontstaan der Nederlanden. De kaart van "Nederland" en "Belgie" was een enorme lappendeken van prinsdommen, graafschappen en hertogschappen. Allen met hun eigen tradities en met grote economische en politieke verschillen onderling. Wat de Nederlandse lappendeken deelde was hun eeuwenlange strijd tussen de onderdanen versus prins, graaf, hertog of landsheer. Een overzicht in het volgende artikel: Ontstaan der Nederlanden: Bourgondische hertogen.

Ontstaan der Nederlanden: Karel V

Habsburger Karel V 1515-1555, keizer en koning van Spanje, heerser van de Nieuwe Wereld en keizer van het Roomse Rijk, zorgde ervoor dat de Nederlanden onder zijn leiding een eenheid werden en onderdeel van een wereldrijk. Een overzicht welke laatste delen van Nederland Karel V accepteerde als landsheer en hoe de tijd van de godsdienstoorlogen uitbrak. Een overzicht in het volgende artikel: Ontstaan der Nederlanden: Karel V.

Ontstaan der Nederlanden: Europese Vorstenhuizen

Tijdens het ontstaan der Nederlanden, onder Karel V en onder de Bourgondische hertogen, hadden huwelijk en diplomatiek overleg duidelijk de voorkeur boven oorlog voeren. Door de vele huwelijksrelaties die gesloten werden, kwam de Nederlanden al zeer vroeg in zijn ontstaan in contact met vreemde dynastieen en met vele Europese vorstenhuizen. De relaties met deze vreemde families en de Nederlanden ging niet altijd over rozen, terwijl Karel V een geboren en getogen Nederlander was! Een overzicht in het volgende artikel: Ontstaan der Nederlanden: Europese Vorstenhuizen.

Ontstaan der Nederlanden: afwezigheid Karel V

Voor een jonge staat als de Nederlanden was de constante afwezigheid van keizer Karel V een teken van desinteresse. Juist voor de net bijelkaar gebrachte Nederlanden was de aanwezigheid van een vorst van politiek belang. Karel V zat liever in Spanje. Dat was het begin van grote spanningen tussen het katholieke Spanje en de Nederlanden die onder invloed van oa Martin Luther steeds meer afstand nam van het katholieke geloof en de rooms-katholieke kerk. Een overzicht in het volgende artikel: Ontstaan der Nederlanden: afwezigheid Karel V.

Antwerpen: Gouden Eeuw, eerste groeifase 1490-1530

De ontwikkleing van de stad Antwerpen in de 16e Eeuw was grandioos. Na Parijs was Antwerpen de grootste stad ten noorden van de Alpen. Vanuit economisch perspectief was Antwerpen een metropool. Internationale handel, jaarmarkten, economische bloei en culturele welvaart zette de Scheldestad en de Zuidelijke Nederlanden op de wereldkaart. Hoe Antwerpen groeide door het succes van de Brabantse jaarmarkten rond 1490. De eerste groeifase van Antwerpen tijdens de Gouden Eeuw, een overzicht in het volgende artikel: Antwerpen: Gouden Eeuw, eerste groeifase 1490-1530.

Antwerpen: Gouden Eeuw, tweede groeifase 1535-1565

De stad Antwerpen gaat rond 1535 voor de tweede keer groeien na de groeivertraging rond 1520 van de Gouden Eeuw van Antwerpen in de 16de Eeuw. Antwerpen ontpopt zich tot een internationale markt. Er ontstond een commerciele hoogconjunctuur: Antwerpen was een financiele wereldmarkt, een geldmarkt, en de commerciele hoofdstad van Noord West Europa. Tot de 2de groeivertraging en de crisis Antwerpen tijdens de Gouden Eeuw bereikt en definitief een eind maakt aan de Antwerpse wereldmarkt. Een overzicht in het volgende artikel: Antwerpen: Gouden Eeuw, tweede groeifase 1535-1565.
Historiografie en geschiedschrijving, wat is het?

Historiografie en geschiedschrijving, wat is het?

Veel gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden hebben geen sporen nagelaten, van andere gebeurtenissen is slechts heel weinig bekend. Er zijn ook gebeurtenissen in het verleden die wel hun spore…

Ontstaan Nederland: Bourgondische hertogen

De Bourgondische hertogen stonden onbedoeld aan de wieg van het ontstaan der Nederlanden. De kaart van "Nederland" en "Belgie" was een enorme lappendeken van prinsdommen, graafschappen en hertogschapp…

Ontstaan Nederland: Karel V

Habsburger Karel V 1515-1555, keizer en koning van Spanje, heerser van de Nieuwe Wereld en keizer van het Roomse Rijk, zorgde ervoor dat de Nederlanden onder zijn leiding een eenheid werden en onderde…
Ontstaan der Nederlanden: Europese vorstenhuizen

Ontstaan der Nederlanden: Europese vorstenhuizen

Tijdens het ontstaan der Nederlanden, onder Karel V en onder de Bourgondische hertogen, hadden huwelijk en diplomatiek overleg duidelijk de voorkeur boven oorlog voeren. Door de vele huwelijksrelaties…

Ontstaan der Nederlanden: afwezigheid van Karel V

Voor een jonge staat als de Nederlanden was de constante afwezigheid van keizer Karel V een teken van desinteresse. Juist voor de net bijelkaar gebrachte Nederlanden was de aanwezigheid van een vorst…

Antwerpen: Gouden Eeuw 1490-1530 eerste groeifase

De ontwikkleing van de stad Antwerpen in de 16e Eeuw was grandioos. Na Parijs was Antwerpen de grootste stad ten noorden van de Alpen. Vanuit economisch perspectief was Antwerpen een metropool. Intern…

Antwerpen: Gouden Eeuw, 2de groeifase: 1535-1565

De stad Antwerpen gaat rond 1535 voor de tweede keer groeien na de groeivertraging rond 1520 van de Gouden Eeuw van Antwerpen in de 16de Eeuw. Antwerpen ontpopt zich tot een internationale markt. Er o…
Gepubliceerd door Roberta op 10-12-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.